PopUp Herberg

De PopUp Herberg is een initiatief van nagenoeg alle kerken in Huizen. Het oude postkantoor aan de Kerkstraat 2 was vorig jaar de hele maand december open voor iedereen die even wat gezelligheid zoekt, een gratis kop koffie, thee of chocolademelk wil drinken, voor een goed gesprek naast de kerstboom.

Helaas laat de situatie het ook dit jaar niet toe om op dezelfde manier gastvrij te kunnen zijn. Dat vinden we als kerken erg jammer! Volgend jaar hopen we gewoon weer open te zijn! Voor nu kunt u terecht op de website

Generation Praise

Generation Praise speelt, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, vanuit de Nieuwe Kerk. Te zien en te horen via kerkdienstgemist.nl. Klik op de button hierboven.

De actuele agenda van de optredens zijn te vinden op:
www.generationpraise.nl

GP gaat ook in deze Christmas Special verder met het jaarthema “Keep the Faith”. Deze keer met een lichtstraal op “A  Promise”. Juist in deze tijd zijn de beloften uit de Bijbel over de aankondiging, komst en wederkomst van Jezus meer dan nodig. Misschien heeft de coronaperiode je extra actief op het geloof gericht. Maar misschien ben je juist meer passief met bijbel en geloof omgegaan; dan heb je waarheidsvinding nodig. De beloften zijn geen ‘fake en ook geen ‘conspiracy’: ze geven ons hoop, verwachting en perspectief. Daar zal ds. Ferdinand van den Bosch uitgebreid bij stilstaan. We lezen uit ede Bijbel en brengen natuurlijk mooie kerstliederen ten gehore. Het belooft weer een mooie dienst te worden. Een helder licht in deze donkere tijden. 

Voor vragen: Berthold J. Schaap sr.

Voorzitter
06 26578823
schaap.klein@planet.nl

Nieuwe Kerk

Alle diensten vanuit de Nieuwe Kerk zijn mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. Klik op de button hierboven om de diensten te kunnen horen en te zien.

Wekelijkse diensten op zondag beginnen om 9.30 uur.

De Nieuwe kerk organiseert van 18 tot en met 25 december een aantal activiteiten voor de buurt en inwoners van Huizen.
“We hopen dat onze kerk meer en meer een plek wordt waar je kunt komen. De Nieuwe kerk wil een plek zijn waar mensen van alles kunnen vinden, licht ervaren en inspiratie opdoen. In de kerstperiode organiseren we diverse activiteiten waarvan het overkoepelende thema ‘Licht op de Zuidereng’ is”, vertelt dominee Bas van der Graaf.

Kerststallenroute Zuidereng

We kijken uit naar de Kerst 2021 en om het Licht centraal te zetten in onze wijk wordt voor de eerste keer een Kerststallenroute georganiseerd. Een wandelroute door de Zuidereng langs kerststallen bij verschillende huizen, waarmee we als bewoners licht brengen in de wijk rondom de Nieuwe Kerk en bewoners verbinden.

Met hulp van jullie allemaal maken we van deze Kerststallenroute een groot succes en schijnt het licht in onze wijk. Zet van 17 december 2021 tot en met 2 januari 2022 een (verlichte) kerststal bij voorkeur in jouw tuin of achter het raam. Zorg dat de kerststal (of kersttafereel, schilderij of kinderkerststal) goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.
Meld je kerststal bij ons aan zodat we deze als lichtpuntje op de wijkplattegrond kunnen aangeven en de deelnemers weten welke route zij op eigen gelegenheid kunnen lopen of fietsen.

Hoe mooi is het als er zoveel mogelijk bewoners van de wijk meedoen!

Wil je dit jaar ook meedoen met een eigen kerststal? Meld je dan aan via kerstnieuwekerk@hervormdhuizen.nl met vermelding van je straatnaam en huisnummer. Op de plattegrond zal je kerststal alleen als lichtpuntje op de plattegrond komen te staan (Je naam komt er niet op).

Meld jij je ook aan voor 11 december zodat je op de plattegrond voor deelnemende stallen kunt komen? Als je alleen langs de kerststallen wilt wandelen of fietsen, dan ben je uiteraard ook van harte uitgenodigd.

Mocht je tijdens de route ook even in de kerk willen kijken, de Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28, is dagelijks geopend van 17 december tot en met 23 december 2021 met op zaterdag 18 december 2021 verschillende activiteiten waarbij ook een levende Kerststal aanwezig zal zijn.

Zondagmiddag 12 december organiseert Jong Holland om 14.45 uur een Kerstspecial met mooie kerstliederen. Hierbij worden we begeleid door onze band aangevuld met bijzondere buisklokken. Echt heel mooi wordt dit! Kom je ook?Je kunt live aanwezig zijn bij dit optreden in de Nieuwe Kerk. Wil je dit, meld je dan aan via de Scipio app. Kijk hiervoor bij de ‘agenda hele gemeente’. Het aantal aanwezigen is beperkt, dus geef je z.s.m. op.Heb je geen Scipio app, meld je dan aan bij Pieter van Woerden per mail: pieter@vanwoerden.eu of bel naar 035-3033485.Deze Kerstspecial wordt georganiseerd in samenwerking met de aangepaste dienst. Ds. Ferdinand van den Bosch zal het kerstverhaal vertellen.Online meekijken kan ook! Dit kan via: kerkdienstgemist.nl/stations/1603-Nieuwe-Kerk-Huizen/eventsDeze Kerstspecial is ook nog achteraf terug te kijken.

RK parochie, Thomaskerk

Wilt u een viering bijwonen, reserveer dan een plekje via het secretariaat: secretariaat@rkhuizen.nl
Vanwege de beperkingen is er helaas niet altijd voor iedereen genoeg plaats. Daarom kunt u alleen na een plaatsbevestiging een viering bijwonen.

Vierde adventszondag

Zondag 19 december om 9:30 uur vieren we de vierde zondag van de Advent. We steken de vierde kaars van de adventskrans aan en lezen hoe Maria op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth. In de woord- en communieviering gaat diaken Ton Hekkenberg voor. U kunt de viering ook volgen via de livestream.

Familieviering Kerstmis

Vroeger dan gebruikelijk beginnen we op vrijdag 24 december om 15:30 uur de viering van Kerstmis met de familieviering. We stappen even uit ons dagelijkse leven met al zijn beslommeringen,  problemen en onzekerheden. De geboorte van Jezus zorgt voor een nieuw begin. Jezus wijst ons de weg naar een hoopvolle toekomst. Hij is een hoopvolle wegwijzer. Ook nu nog zijn er mensen, jong en oud, die anderen nieuwe hoop geven, die anderen een nieuwe weg wijzen. Ben jij zo’n hoopvolle wegwijzer?

We luisteren en kijken naar een verhaal, waarin dit op een bijzondere manier wordt verteld. Bij dit verhaal willen we de kinderen graag betrekken. Daarom vragen we ieder kind om een blikje, potje of pakje houdbare etenswaren mee te nemen. Deze levensmiddelen spelen een rol in de viering. Na de viering geven we alle meegebrachte spullen aan de voedselbank. U kunt de viering ook volgen via de livestream.

Kerstnachtviering

Vrijdag 24 december om 21:00 uur wordt de kerstnachtviering live uitgezonden via de livestream. De voorganger bij deze eucharistieviering is pater Wijnand van Wegen. Vamos zal tijdens deze viering bekende en minder bekende Kerstliederen zingen. Een mooie manier om Kerstmis te beginnen. Bij deze viering zijn helaas geen parochianen aanwezig.

Kerstviering

Zaterdagochtend 25 december om 9:30 uur vieren we de geboorte van Jezus Christus tijdens de kerstviering. Tijdens deze eucharistieviering gaat pastoor Carlos Fabril voor en het Thomaskoor zingt internationale kerstliederen. U kunt de viering ook volgen via de livestream.

Kindje wiegen

Op eerste kerstdag is er om 15.30 uur kindje wiegen. De kinderen komen bijeen rond de kerststal, zingen kerstliedjes en mogen mee muziek maken op verschillende muziekinstrumentjes. Pastor Andrea Geria speelt gitaar en het kerstverhaal wordt verteld. Het kindje wiegen is speciaal voor jonge kinderen.

Tweede kerstdag

Zondagochtend 26 december om 9:30 uur vieren we het feest van de Heilige familie, Maria, Josef en Jezus. Pastor Mikel Palic is de voorganger tijdens deze eucharistieviering. Natuurlijk is ook deze viering in kerstsfeer. U kunt de viering ook volgen via de livestream.

Oudejaarsviering

Zoals elk jaar luiden we op oudejaarsavond het oude jaar uit en verwelkomen we het nieuwe jaar. Dit gebeurt in een korte, eenvoudige sfeervolle viering met gebed en zang. We lezen en overwegen een korte tekst uit Genesis over de droom van Jacob.

Bij deze viering zijn helaas geen parochianen aanwezig. U kunt de viering op vrijdag 31 december vanaf 19:30 uur zien via de livestream.

Nieuwjaarsviering

De eucharistieviering op 1 januari om 9:30 uur is volgens traditie gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. De voorganger deze ochtend is pastor Andrea Geria. U bent van harte welkom in deze viering waarin we het nieuwe jaar welkom heten. U kunt de viering ook volgen via de livestream.

Driekoningen

De eerste zondag in het nieuwe jaar vieren we traditioneel Driekoningen.Dit jaar is dat al op zondag 2 januari om 9:30 uur. Tijdens Driekoningen hebben we aan het einde van de viering kleine broodjes voor de kinderen. In een van die broodjes zit een boon. Degene die deze boon krijgt, kronen we als Koning. We kennen in Nederland ook de uitdrukking “Hij/Zij is een heilig boontje”. Is er een relatie tussen deze uitdrukking en Driekoningen? Waren de drie koningen heilige boontjes? Je hoort hier meer over tijdens de viering. U kunt de viering ook volgen via de livestream.

Oosterlichtkerk

Informatie over onze kerkgemeenschap en andere vieringen https://www.protestantshuizen.nl/oosterlicht/
Ook kunt ons volgen op Facebook

Contact           oosterlichtkerk@gmail.com
Website          https://www.protestantshuizen.nl

Kerst juist in 2021!

Op zoek naar kerstsfeer in deze nare tijd. Beleef kerst in de kerk of online, voor jong en voor oud, om te luisteren en om te bekijken. De wijkgemeente Oosterlicht van de Protestantse gemeente Huizen wenst u gezegende kerstdagen en hoopt dat het u Licht brengt in deze donkere tijd.
We versieren de kerk voor Kerst als ieder ander jaar. Maar ons gloria klinkt anders. Minder vol. Kerst in het klein, het kan, het past bij de nederigheid van Gods komst in een klein kind. Ergens in een uithoek in een stal. We mogen hoop putten uit deze vredesmissie, de verzoening voor elk zoekend hart, tot ons gekomen in de persoon van Jezus, Gods kind, ja God zelf die komt wonen onder de mensen.
Daarbij zeggen of zingen wij thuis: Gloria in Excel cis Deo.

Viering bijwonen

Kerstnachtdienst vrijdag 24 december met ds. Richtsje Abma om 20.00 uur
Kerstgezinsviering 1e kerstdag met ds. Richtsje Abma en de Oosterlichtband om 10.00 uur
Viering in de kerk meebeleven is nu lastig doordat een beperkt aantal bezoekers mogelijk is. Online kunt u met beeld en geluid de viering in kerstsfeer vanuit de huiskamer meebeleven via kerkdienstgemist.nl.
Wanneer u het fijn vindt om naar de kerk te gaan kunt u contact opnemen met Arnold de Visser a.devisser@ziggo.nl 06 1259 8152.

Activiteiten in “de Brug”

Wil je meer van God horen en zien?

Samen met anderen concreet bezig zijn met God en geloven?

Kijk dan a.s. zondag naar de Ontmoetingsdienst! Dit is een korte samenkomst voor zoekers en (pas)gelovigen waarin we samen zoeken naar de betekenis van het geloof voor deze tijd.

  • Er is ruimte voor uitleg en interactie
  • Persoonlijke ontmoeting door de kleinschaligheid van de ontmoetingsruimte
  • Hebben oog en hart voor elkaar
  • En bouwen met elkaar aan een gemeenschap

Locatie

De Vituskerk – Hooghuizenweg 36, 1272 CA, Huizen

Vanwege het coronavirus zullen momenteel de Ontmoetingsdiensten ook online plaatsvinden. Elke week om 10:30 kan je de livestream volgen via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmzPaEPnZx2prdhlwU3cNYA

Zenderkerk

Alle diensten vanuit de Zenderkerk zijn te horen en te zien via kerkdienstgemist.nl Klik op de button hierboven

De wekelijkse diensten worden gehouden op zondag en beginnen om 9.30 uur.

Momenteel wordt de Zenderkerk verbouwd. De wijkgemeente Zenderkerk viert haar diensten samen met de wijkgemeente Nieuwe Kerk.

CGK Huizen

De diensten van de Christelijke Gereformeerde kerk in Huizen zijn te volgen op cgkhuizen.nl/bakboord/kerkdiensten.

Op 24 december was er de afgelopen jaren een kerstnachtdienst, ‘Kerst in Stad en Lande’, die samen met de Zenderkerk werd georganiseerd. Dit jaar zal er een online dienst komen, waarin de voorgangers van de Zenderkerk en de CGK een aandeel hebben.

Op eerste kerstdag, 25 december, is er ’s morgens om 9.30 uur een dienst.’s Middags om 16.00 uur is het kerstfeest van de zondagsschool, ook via de site mee te maken. Welkom.

In deze lockdownperiode zijn er ’s zondags om 9.30 uur onlinevieringen, en ook op 31 december om 19.30 uur en 1 januari om 10.00 uur.

Op cgkhuizen.nl/bakboord/bijbelstudie komen nieuwe bijbelstudies te staan die tijdelijk in de plaats komen van de middagdiensten. Eerdere bijbelstudies van voorjaar 2020 zijn daar ook nog te vinden.

Meentkerk

Alle diensten vanuit de Meentkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl. Klik op de button hierboven om de activiteiten te horen en te zien.

De wekelijkse diensten worden op zondag gehouden en beginnen om 9.30uur

Oude Kerk

Alle diensten vanuit de Oude Kerk zijn te horen en te zien via kerkdienstgemist.nl. Klik op de knop hierboven.

De wekelijkse diensten worden gehouden op zondag en beginnen om 9.30 uur en 18.30 uur.

Baptistengemeente

Alle diensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de aula van het Erfgooierscollege.

Onze zondagse diensten houden we in de aula van het Erfgooiers College vanaf 10.00 uur.Adres: Graaf Wichman 175, 1276 KD Huizen. (Informatie: www.baptistenhuizen.nl – contact: info@baptistenhuizen.nl)


Celebrations Church NL

Over Celebration Church Netherlands

Celebration Church Netherlands is een lokale kerkfamilie die bestaat uit mensen van meer dan dertig verschillende nationaliteiten die het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk nastreven in Hilversum, Huizen en omgeving. Wereldwijd heeft Celebration Church locaties en familie in België, Frankrijk, Zimbabwe, Israël, de VS, Colombia en binnenkort in Zuid Afrika.

In 2005 verhuisden Celebration Church’s Netherlands’ Lead Pastors Sebastiaan en Eva naar Hilversum om de kerk te starten met zendeling vrienden uit de US. Binnen een jaar tijd hadden ze een team van ongeveer veertig mensen plus kinderen verzameld, en de kerk werd groots geopend in mei 2006. In 2015 opende Celebration Church Huizen haar deuren.

De kerk sloot zich aan bij de Celebration Church Family aan het eind van 2018, vanwege haar verlangen om deel uit te maken van een wereldwijde familie met een visie om de hele wereld te bereiken, onder leiderschap van Global Senior Pastors Stovall & Kerri Weems. Binnen de wereldwijde Celebration Church-familie vonden we een vergelijkbare passie voor Jezus, zijn woord, zijn familie en zijn missie. De kerk, die voorheen Thousand Hills heette, kreeg een naamswijziging naar Celebration Church in februari 2020.

We nodigen jullie uit om samen met ons een verschil te maken in onze omgeving, de regio en de wereld door deel uit te maken van onze warme kerkfamilie. Celebration Church is wat het nu is door mensen zoals jij – mensen die “ja” zeggen tegen Gods plan met hun leven.

Onze kerk is niet gebouwd op de talenten van een enkeling, maar op de dienstbaarheid en opofferingsbereidheid van velen. Het verhaal van Celebration Church is nog maar net begonnen en groeit verder. En het zou een grote eer voor ons zijn als jij daarin een rol speelt!

Goede Herderkerk

Alle diensten vanuit de Goede Herderkerk zijn te beluisteren via kerkdienstgemist.nl  Klik op de button hierboven.

Contact           ghkhuizen@gmail.com
Website          https://www.protestantshuizen.nl

Kerkradio        https://kerkdienstgemist.nl/stations/781-Goede-Herderkerk-in-Huizen

Ook deze kerst hangen voor de ramen van de Goede Herderkerk weer de adventssterren. Een groet voor alle voorbijgangers, en een spoor van licht in deze dagen.

Houd moed, heb lief!


Viering bijwonen

*Kerstnachtdienst*   donderdag 24 december met ds. Geertje de Vries om 22.00 uur op de locatie Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298, Huizen

*Kerstviering*           1e kerstdag met ds. Geertje de Vries om 10.00 uur, locatie Goede Herderkerk, Piersonlaan 2

De mogelijkheid om de kerkdiensten bij te wonen zijn beperkt vanwege de corona-richtlijnen. 

Wanneer u het fijn vindt om naar de kerk te gaan kunt u contact opnemen met mw. Dittie Rebel   035 5255211.

Oude Raadhuisplein

Kerstzang op het Oude Raadhuisplein

Normaal gesproken vindt er op kerstavond om 22.00 uur altijd een Openlucht Kerstzang plaats op het Oude Raadhuisplein in het centrum van ons dorp. In ongeveer een uur komt het kerstverhaal voorbij omlijst door muziek en koor- en samenzang. Helaas is het dit jaar door alle maatregelen ook niet mogelijk deze activiteit doorgang te laten vinden. Dat is jammer, maar er is gelukkig voldoende te horen en te zien op kerstavond, zie daarvoor de rest van deze website.