PopUp Herberg

De PopUp Herberg is een initiatief van nagenoeg alle kerken in Huizen. Het oude postkantoor aan de Kerkstraat 2 was vorig jaar de hele maand december open voor iedereen die even wat gezelligheid zoekt, een gratis kop koffie, thee of chocolademelk wil drinken, voor een goed gesprek naast de kerstboom.

Helaas laat de situatie het dit jaar niet toe om op dezelfde manier gastvrij te kunnen zijn. Dat vinden we als kerken erg jammer! Volgend jaar hopen we gewoon weer open te zijn! Voor nu kunt u terecht op de website

Nieuwe Kerk

Alle diensten vanuit de Nieuwe Kerk zijn mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. Klik op de button hierboven om de diensten te kunnen horen en te zien.

Wekelijkse diensten op zondag beginnen om 9.30 uur.

Zondagavond 13 december vanaf 17.00 uur: Kids Kerstspecial van Jong Holland. Te volgen via kerkdienstgemist. Klik op de button hierboven.

Zaterdagavond 19 december om 19.30uur wordt er vanuit de Nieuwe Kerk een Kerstzangdienst uitgezonden. Te volgen via kerkdienstgemist. Klik op de button hierboven.

Met veel creativiteit is het gelukt toch een aantal activiteiten te organiseren tijdens voorafgaand aan de kerstdagen.

Wall of Hope: De kerk is open van zaterdag 19 december t/m woensdag 22 december geopend van 16.00 tot 17.30 uur. U bent van harte welkom voor het delen van uw kerstwens, even stil te staan bij het kerstverhaal en het aansteken van een kaarsje als teken van hoop en licht.

Bezinningsuur

CGK Huizen

De diensten van de Christelijke Gereformeerde kerk in Huizen zijn te volgen op cgkhuizen.nl/bakboord/kerkdiensten.

Op 24 december was er de afgelopen jaren een kerstnachtdienst, ‘Kerst in Stad en Lande’, die samen met de Zenderkerk werd georganiseerd. Dit jaar zal er een online dienst komen, waarin de voorgangers van de Zenderkerk en de CGK een aandeel hebben.

Op eerste kerstdag, 25 december, is er ’s morgens om 9.30 uur een dienst.’s Middags om 16.00 uur is het kerstfeest van de zondagsschool, ook via de site mee te maken. Welkom.

In deze lockdownperiode zijn er ’s zondags om 9.30 uur onlinevieringen, en ook op 31 december om 19.30 uur en 1 januari om 10.00 uur.

Op cgkhuizen.nl/bakboord/bijbelstudie komen nieuwe bijbelstudies te staan die tijdelijk in de plaats komen van de middagdiensten. Eerdere bijbelstudies van voorjaar 2020 zijn daar ook nog te vinden.

RK parochie, Thomaskerk

Wilt u een viering bijwonen, reserveer dan een plekje via het secretariaat: secretariaat@rkhuizen.nl
Vanwege de beperkingen is er helaas niet altijd voor iedereen genoeg plaats. Daarom kunt u alleen na een plaatsbevestiging een viering bijwonen.

Zondag 13 december 9.30 uur – 3e zondag van de advent

Eucharistieviering

Vrijdag 18 december – Kerstviering voor leden van de KBO.

Woord- en communieviering

Aanvang 10.30 uur

Reserveren via jhartong@hetnet.nl

Zondag 20 december 9.30 uur – 4e zondag van de advent

Eucharistieviering

Donderdag 24 december – van 15.30 tot 17.00 uur is de kerk open om een kaarsje te branden en om naar de Kerststal te komen kijken.
Jef Scholten zal tijdens deze openstelling kerstliederen op het orgel spelen

Donderdag 24 december – Familiekerstviering (voor families met kinderen) Allen te volgen via de livestream!

Eucharistieviering

Aanvang 19.00 uur

Donderdag 24 december – Kerstnachtviering m.m.v. Vamos

Geen publieke openstelling, alleen te volgen via de live stream
Eucharistieviering

Eucharistieviering

Aanvang 21.30 uur

Vrijdag 25 december 9.30 uur – viering eerste Kerstdag m.m.v. Vamos

Alleen toegankelijk als u gereserveerd heeft én een bevestiging
heeft ontvangen.

Eucharistieviering

Vrijdag 25 december 15:30 uur – 16.30 uur

De Kerk is open om een kaarsje op te steken, voor stil gebed of om naar de kerststal te komen te kijken.

Zaterdag 26 december. Geen vieringen in Huizen.

In de Vituskerk in Blaricum is er om 10.00 uur een eucharistieviering waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Donderdag 31 december 19:30 uur – Oudejaarsviering

Gebedsviering. Was 2020 een bijzonder jaar? Zeker! We zullen ons dit jaar altijd herinneren als het Jaar van de Pandemie. Kortom: was 2020 een zegen of een plaag? Of allebei? Zoals elk jaar luiden we op Oudejaarsavond het oude jaar uit en verwelkomen we het nieuwe jaar. Dit gebeurt in een eenvoudige, sfeervolle viering met gebed en zang. En … een paar regels tekst over de Tien Plagen in het boek Exodus. De viering duurt ongeveer een half uur. U bent van harte welkom!

Vrijdag 1 januari 9.30 uur – Nieuwjaarsviering

Eucharistieviering. U bent van harte welkom in deze viering om het nieuwe jaar goed te beginnen

Zondag 3 januari 9:30 uur – Driekoningenfamilieviering.

Eucharistieviering.

Mattheus is de enige evangelist die over de drie koningen schrijft. Wij noemen ze zo: ‘koningen’. Maar Mattheus noemt ze: ‘magoi’, dit zijn: ‘magiërs’. Zo’n naam lijkt verdacht veel op ‘magie’, tovenarij. Ze komen uit het oosten, want daar hebben ze de Ster gezien. Waren het dan sterrenkijkers, die de banen van de planeten kenden en horoscopen schreven? Het verhaal van Mattheus heeft altijd onze fantasie gestimuleerd. Het verhaal betovert ons. Maar … heeft het ook ons geloof versterkt… of toch vooral onze magische ideeën en gevoelens?

Oosterlichtkerk

Informatie over onze kerkgemeenschap en andere vieringen https://www.protestantshuizen.nl/oosterlicht/
Ook kunt ons volgen op Facebook

Kerst juist in 2020! Op zoek naar kerstsfeer in deze nare tijd. Beleef kerst in de kerk of online, voor jong en voor oud, om te luisteren en om te bekijken. De wijkgemeente Oosterlicht van de Protestantse gemeente Huizen wenst u gezegende kerstdagen en hoopt dat het u Licht brengt in deze donkere tijd.

We versieren de kerk voor Kerst als ieder ander jaar. Maar ons gloria klinkt anders. Minder vol. Toch zijn de klassieke glorialiederen uit de kerk ook maar begonnen met een enkele stem. Maria zingt haar Magnificat. Zacharias zingt zijn Benedictus. Daarna zingen de engelen hun glorialied voor de herders; dat is geen groot publiek. Maar het maakt niettemin een ongelooflijke indruk. Kerst in het klein, het kan, het past bij de nederigheid van Gods komst in een klein kind. Ergens in een uithoek in een stal. We mogen hoop putten uit deze vredesmissie, de verzoening voor elk zoekend hart, tot ons gekomen in de persoon van Jezus, Gods kind, ja God zelf die komt wonen onder de mensen.

Daarbij zeggen of zingen wij thuis: gloria in Excel cis Deo.

Contact           oosterlichtkerk@gmail.com
Website          https://www.protestantshuizen.nl

Kerktv  www.kerkdienstgemist.nl/stations/664 

*Kerstnachtdienst*   donderdag 24 december met ds. Geertje de Vries om 22.00 uur

*Kerstgezinsviering* 1e kerstdag met ds. Richtsje Abma en de Oosterlichtband om 10.00 uur

Viering in de kerk meebeleven is nu lastig doordat een beperkt aantal bezoekers mogelijk is. Online kunt u met beeld en geluid de viering in kerstsfeer vanuit de huiskamer meebeleven via kerkdienstgemist.nl.

Wanneer u het fijn vindt om naar de kerk te gaan kunt u contact opnemen met Arnold de Visser  a.devisser@ziggo.nl   06-1259 8152.

VOOR THUIS

Kinderen

Kerst met kliederkerk; samen ontdekken, vieren en eten.

Kijk voor leuke ideeën op onze website

Vraag gratis tasje aan groepspastoraatolk@gmail.com

Bekijk filmpje over maken eetbare kerststal

Op YouTube https://youtu.be/a5kQS4eif2Q

Jongeren       

Op 20 december is er tussen 14.00 en 16.00 de kerstchallenge voor tieners tussen de 10 – 16 jaar. Die is thuis en heel grappig. Met een vriend of vriendin bij je thuis is helemaal leuk. Geef je op via WhatsApp bij Johan Lanphen 06 2273 0976 of Annemiek Wijnja 06 5378 4365.

Kerst Young              

Wil jij je kinderen ook een onvergetelijke herinnering meegeven in de sfeer van kerst?

Dat kan op een van de volgende momenten:

  • Op 20 december is er van 14.30-16.00 uur een kerstwandeling via QR-codes. Vol verrassing en sfeer onderweg. Start tussen 14.30 en 15 uur. Stevige schoenen aan, knapzak mee (voor opdrachten onderweg) en gaan!

Meer info bij Roelie, 06-37651888

  • Op 24 december is er voor kinderen tussen 0 tot 6 en hun papa’s en mama’s, opa’s of oma’s een kerst-op-schootviering. Om 16.00 uur in de Oosterlichtkerk. De lichtjes in de kerstboom branden en in de kring wordt een sfeervol kerstverhaal verteld, met dingen om aan te raken, te zoeken en te voelen. Dominee Beertje is er ook bij. Na het kringhalfuurtje is er tijd voor iets te drinken en iets lekkers. De schaapjes van de herders mekkeren, hoor jij ze al? Opgeven graag bij dominee Geertje 06-25550285.

Maak er tijd voor. Je wordt blij van deze voorproefjes van Kerst.

Jongerenteam Protestants Huizen

Meentkerk

Alle diensten vanuit de Meentkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl. Klik op de button hierboven om de activiteiten te horen en te zien.

De wekelijkse diensten worden op zondag gehouden en beginnen om 9.30uur

Op 24 december om 21.00 uur is de kerstnachtviering. Te volgen via YouTube, zie de link op www.kerstnachtindemeent.nl

Op eerste kerstdag vieren we het kerstfeest om 9.30 uur. Te volgen via kerkdienstgemist of YouTube, zie de link op www. kerstnachtindemeent.nl.

Op 26 december viert de Zondagsschool haar Kerstfeest vanuit de Meentkerk. Te volgen via kerkdinstgemist. Klik op de groene button hierboven.

Samen met jou willen we vieren dat Jezus naar de aarde kwam. Jezus, het Licht van de wereld en de Hoop voor alle mensen! In de flyer vind je meer informatie

Oude Kerk

Alle diensten vanuit de Oude Kerk zijn te horen en te zien via kerkdienstgemist.nl. Klik op de knop hierboven.

De wekelijkse diensten worden gehouden op zondag en beginnen om 9.30 uur en 18.30 uur.

Vanuit de Oude Kerk worden meerdere diensten gehouden rondom de Kerstdagen. Concreet: op 24 december worden om 16.00 en om 20.00
uur diensten gehouden. De dienst om 16.00 uur is gericht
op de kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Uiteraard te volgen via kerkdienstgemist. Klik daarvoor op de groene button hierboven.

Op Eerste Kerstdag 25 december worden er in de ochtend twee diensten gehouden om 09.00 en 11.00 uur. Daarnaast is er op Eerste Kerstdag
om 18.30 uur en op Tweede Kerstdag 26 december om 9.30 uur een
dienst.

Zenderkerk

Alle diensten vanuit de Zenderkerk zijn te horen en te zien via kerkdienstgemist.nl Klik op de button hierboven

De wekelijkse diensten worden gehouden op zondag en beginnen om 9.30 uur.

Op 24 december hadden we de afgelopen jaren een kerstnachtdienst,
‘Kerst in Stad en Lande’, samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk. Dit jaar zullen we ons samen met CGK inzetten voor een dienst, maar
nu bij de drive-in dienst op het parkeerterrein van tuincentrum
Rebel. Onze muziekgroep speelt en ds. Kees de Jong van de CGK zal preken.

Op 25 december zal er ’s ochtends een dienst in de Zenderkerk
zijn. We gaan proberen de kwaliteit van die dienst nog wat mooier dan ‘normaal’ te laten zijn. Je gaat het zien!

Activiteiten in “de Brug”

Alle informatie is te vinden op de website van “de Brug” . Ga naar www.debrughuizen.nl

Vanaf 1 december is De Brug iedere week 2 middagen open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. Ook is er in ruimte voor een gesprek met de aanwezige buurtpastor.
Veel kerken in Huizen zoeken verbinding met de buurt om samen deze donkere maanden door te komen.
Ondanks dat er van alles gedaan wordt om Kerst aangenaam en gezellig te laten verlopen, gelden nog steeds allerlei beperkingen. Met de hele familie- en/of vriendenkring Sinterklaas-, Kerstfeest en Nieuwjaar vieren, zit er niet in. Al maanden worden we geteisterd door de aangrijpende bijwerking van het virus: afstand en eenzaamheid.

Samenwerking
De RK-Parochie Huizen Blaricum/Bijvanck en pioniersplek De Brug openen samen de deuren van de Vituskerk. In eerste instantie op de dinsdag- en vrijdagmiddag. Na een aantal weken zou het kunnen zijn dat de deuren door de week vaker open gaan.
De Parochie en De Brug zijn er van overtuigd dat de kerk mensen een verbindende plek kan bieden waar je anders weg gaat dan je gekomen bent. Beide hopen een kleine bijdrage te leveren in de verbinding van mensen die elkaars cadeau kunnen zijn/worden.

Eigen regie
Je bent vrij om in de kerk je eigen route te bepalen, volgens de aanwijzingen bij de deur, zonder regie van derden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer waar je ‘benen op tafel mogen’. Er zijn lage en hoge stoelen, banken en bijzettafeltjes. Alles op afstand van elkaar en toch zo dat onderling gesprek mogelijk is. Er is ook voldoende ruimte als je je even wil terugtrekken om alle stemmen tot zwijgen te brengen of alleen te zijn met je eigen gedachten. De Brug heeft in de Vituskerk ook een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van kaarsen.
De grote deuren van de kerk staan gedurende de middag helemaal open en daarom is er ook een plek waar verwarming is en een kop ‘koffie/thee to go’ die door een gastvrouw/heer wordt ingeschonken.

Omzien naar elkaar
De initiatiefnemers hebben zich laten inspireren door de brief die kerken (RKK en PKN), EO en CDA medio midden oktober, aan het kabinet hebben gestuurd. Hierin wordt hulp aangeboden in deze tijd van crisis. De parochie en De Brug voelen zich aangesproken om hier concreet gestalte aan te geven en hopen een kleine bijdrage te leveren aan het omzien naar elkaar.
Als je op zoek bent naar concrete hulp, een gebed of wat dan ook, loop de Vituskerk binnen. Er staat je vraag persoonlijk stellen of op een briefje achterlaten in de bus.

Gesprekskamer
In de kerk is een gesprekskamer ingericht. Op de meeste middagen waarop de kerk open is, is de evangelist van Huizen beschikbaar voor een gesprek, een vraag, opmerking, een biecht een gebed.

Veiligheid
Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving waar men veilig aanwezig kan zijn. Bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Daar is ook een routekaartje waar wat te vinden en te doen is. In de Vituskerk mogen maximaal 15 bezoekers tegelijk aanwezig zijn.
De gemeente Huizen is enthousiast en heeft – i.v.m. corona – haar goedkeuring gegeven aan dit initiatief.

De Brug is vanaf 1 december open op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14 tot 16:00 uur. Vrijdag 25 december, wordt donderdag 24 december; vrijdag 1 januari wordt donderdag 31 december. Hooghuizenweg 36, Huizen.
Info: evangelist Jan Verkerk. Tel/app: 06 5799 2829, evangelist@debrughuizen.nl


Driving in for Christmas

Laat je gedachten even de vrije loop. Stel je tijdens de Kerstdagen een groot parkeerterrein voor met ongeveer 80 auto´s met gemeenteleden en gasten van buiten de kerk, een groot podium, een mega LED scherm, een band, koor of muziekgroep en een spreker/predikant. Meerdere kerkelijke gemeentes kunnen hier gebruik van maken in verschillende soorten samenkomsten van traditioneel tot GP; dus we bundelen onze krachten in Huizen en laten zien wat Kerst echt voor ons betekent.

Er wordt hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Meer informatie volgt…