Informatie over onze kerkgemeenschap en andere vieringen https://www.protestantshuizen.nl/oosterlicht/
Ook kunt ons volgen op Facebook

Kerst juist in 2020! Op zoek naar kerstsfeer in deze nare tijd. Beleef kerst in de kerk of online, voor jong en voor oud, om te luisteren en om te bekijken. De wijkgemeente Oosterlicht van de Protestantse gemeente Huizen wenst u gezegende kerstdagen en hoopt dat het u Licht brengt in deze donkere tijd.

We versieren de kerk voor Kerst als ieder ander jaar. Maar ons gloria klinkt anders. Minder vol. Toch zijn de klassieke glorialiederen uit de kerk ook maar begonnen met een enkele stem. Maria zingt haar Magnificat. Zacharias zingt zijn Benedictus. Daarna zingen de engelen hun glorialied voor de herders; dat is geen groot publiek. Maar het maakt niettemin een ongelooflijke indruk. Kerst in het klein, het kan, het past bij de nederigheid van Gods komst in een klein kind. Ergens in een uithoek in een stal. We mogen hoop putten uit deze vredesmissie, de verzoening voor elk zoekend hart, tot ons gekomen in de persoon van Jezus, Gods kind, ja God zelf die komt wonen onder de mensen.

Daarbij zeggen of zingen wij thuis: gloria in Excel cis Deo.

Contact           oosterlichtkerk@gmail.com
Website          https://www.protestantshuizen.nl

Kerktv  www.kerkdienstgemist.nl/stations/664 

*Kerstnachtdienst*   donderdag 24 december met ds. Geertje de Vries om 22.00 uur

*Kerstgezinsviering* 1e kerstdag met ds. Richtsje Abma en de Oosterlichtband om 10.00 uur

Viering in de kerk meebeleven is nu lastig doordat een beperkt aantal bezoekers mogelijk is. Online kunt u met beeld en geluid de viering in kerstsfeer vanuit de huiskamer meebeleven via kerkdienstgemist.nl.

Wanneer u het fijn vindt om naar de kerk te gaan kunt u contact opnemen met Arnold de Visser  a.devisser@ziggo.nl   06-1259 8152.

VOOR THUIS

Kinderen

Kerst met kliederkerk; samen ontdekken, vieren en eten.

Kijk voor leuke ideeën op onze website

Vraag gratis tasje aan groepspastoraatolk@gmail.com

Bekijk filmpje over maken eetbare kerststal

Op YouTube https://youtu.be/a5kQS4eif2Q

Jongeren       

Op 20 december is er tussen 14.00 en 16.00 de kerstchallenge voor tieners tussen de 10 – 16 jaar. Die is thuis en heel grappig. Met een vriend of vriendin bij je thuis is helemaal leuk. Geef je op via WhatsApp bij Johan Lanphen 06 2273 0976 of Annemiek Wijnja 06 5378 4365.

Kerst Young              

Wil jij je kinderen ook een onvergetelijke herinnering meegeven in de sfeer van kerst?

Dat kan op een van de volgende momenten:

  • Op 20 december is er van 14.30-16.00 uur een kerstwandeling via QR-codes. Vol verrassing en sfeer onderweg. Start tussen 14.30 en 15 uur. Stevige schoenen aan, knapzak mee (voor opdrachten onderweg) en gaan!

Meer info bij Roelie, 06-37651888

  • Op 24 december is er voor kinderen tussen 0 tot 6 en hun papa’s en mama’s, opa’s of oma’s een kerst-op-schootviering. Om 16.00 uur in de Oosterlichtkerk. De lichtjes in de kerstboom branden en in de kring wordt een sfeervol kerstverhaal verteld, met dingen om aan te raken, te zoeken en te voelen. Dominee Beertje is er ook bij. Na het kringhalfuurtje is er tijd voor iets te drinken en iets lekkers. De schaapjes van de herders mekkeren, hoor jij ze al? Opgeven graag bij dominee Geertje 06-25550285.

Maak er tijd voor. Je wordt blij van deze voorproefjes van Kerst.

Jongerenteam Protestants Huizen

Categorieën: Activiteit