Alle informatie is te vinden op de website van “de Brug” . Ga naar www.debrughuizen.nl

Vanaf 1 december is De Brug iedere week 2 middagen open om even op adem te komen, te delen en te verbinden. Ook is er in ruimte voor een gesprek met de aanwezige buurtpastor.
Veel kerken in Huizen zoeken verbinding met de buurt om samen deze donkere maanden door te komen.
Ondanks dat er van alles gedaan wordt om Kerst aangenaam en gezellig te laten verlopen, gelden nog steeds allerlei beperkingen. Met de hele familie- en/of vriendenkring Sinterklaas-, Kerstfeest en Nieuwjaar vieren, zit er niet in. Al maanden worden we geteisterd door de aangrijpende bijwerking van het virus: afstand en eenzaamheid.

Samenwerking
De RK-Parochie Huizen Blaricum/Bijvanck en pioniersplek De Brug openen samen de deuren van de Vituskerk. In eerste instantie op de dinsdag- en vrijdagmiddag. Na een aantal weken zou het kunnen zijn dat de deuren door de week vaker open gaan.
De Parochie en De Brug zijn er van overtuigd dat de kerk mensen een verbindende plek kan bieden waar je anders weg gaat dan je gekomen bent. Beide hopen een kleine bijdrage te leveren in de verbinding van mensen die elkaars cadeau kunnen zijn/worden.

Eigen regie
Je bent vrij om in de kerk je eigen route te bepalen, volgens de aanwijzingen bij de deur, zonder regie van derden. De Vituskerk is ingericht als een huiskamer waar je ‘benen op tafel mogen’. Er zijn lage en hoge stoelen, banken en bijzettafeltjes. Alles op afstand van elkaar en toch zo dat onderling gesprek mogelijk is. Er is ook voldoende ruimte als je je even wil terugtrekken om alle stemmen tot zwijgen te brengen of alleen te zijn met je eigen gedachten. De Brug heeft in de Vituskerk ook een kleine kapel ingericht voor gebed en het branden van kaarsen.
De grote deuren van de kerk staan gedurende de middag helemaal open en daarom is er ook een plek waar verwarming is en een kop ‘koffie/thee to go’ die door een gastvrouw/heer wordt ingeschonken.

Omzien naar elkaar
De initiatiefnemers hebben zich laten inspireren door de brief die kerken (RKK en PKN), EO en CDA medio midden oktober, aan het kabinet hebben gestuurd. Hierin wordt hulp aangeboden in deze tijd van crisis. De parochie en De Brug voelen zich aangesproken om hier concreet gestalte aan te geven en hopen een kleine bijdrage te leveren aan het omzien naar elkaar.
Als je op zoek bent naar concrete hulp, een gebed of wat dan ook, loop de Vituskerk binnen. Er staat je vraag persoonlijk stellen of op een briefje achterlaten in de bus.

Gesprekskamer
In de kerk is een gesprekskamer ingericht. Op de meeste middagen waarop de kerk open is, is de evangelist van Huizen beschikbaar voor een gesprek, een vraag, opmerking, een biecht een gebed.

Veiligheid
Er wordt gezorgd voor een veilige omgeving waar men veilig aanwezig kan zijn. Bij de open deuren van de kerk staan de aanwijzingen m.b.t. veiligheid en maatregelen. Daar is ook een routekaartje waar wat te vinden en te doen is. In de Vituskerk mogen maximaal 15 bezoekers tegelijk aanwezig zijn.
De gemeente Huizen is enthousiast en heeft – i.v.m. corona – haar goedkeuring gegeven aan dit initiatief.

De Brug is vanaf 1 december open op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14 tot 16:00 uur. Vrijdag 25 december, wordt donderdag 24 december; vrijdag 1 januari wordt donderdag 31 december. Hooghuizenweg 36, Huizen.
Info: evangelist Jan Verkerk. Tel/app: 06 5799 2829, evangelist@debrughuizen.nl


Categorieën: Activiteit