Op vrijdag 13 december 19.45 uur organiseert het HGVV de traditionele Kerstzangdienst. Dit jaar verleent  de Christelijke Koorvereniging Deo Juvante haar medewerking aan deze dienst. Het koor staat deze Kerst voor het eerst onder leiding van zijn niewue dirigent Hugo van der Meij. De dienst vindt plaats in de Oude Kerk.


Dinsdagmorgen 17 december, 11.00 uur


Maandag 23 december wordt vanuit Hervormd Huizen door de wijkgemeente Oude Kerk voor de 6e keer alweer een kerstactiviteit georganiseerd. De kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen zijn van harte welkom. De activiteit begint om 15.45 uur op het plein bij de Oude kerk. Eerst is er een leuke opdracht voor de kinderen en eten en drinken zij gezamenlijk iets. Vervolgens gaan de kinderen in groepjes door het dorp. De begeleiding loopt mee met fakkels en zo maken ze samen een tocht met onderweg wat  leuke spelletjes en opdrachten!

De organisatie benadrukt dat alle kinderen welkom zijn. Ook zij die niet bij een kerk horen willen zij een mooie kerstactiviteit aanbieden. ’s Avonds om 19.00 uur is er een afsluiting op het kerkplein van de Oude Kerk. Ook dit jaar verlenen de koperblazers van Princess Brass van muziekvereniging Prinses Irene hun medewerking aan het zingen op het kerkplein. Wijkpredikant ds. Van ’t Hof vertelt voor de kinderen het verhaal. Voor deze afsluiting worden ook alle dorpsbewoners uitgenodigd om samen met de kinderen in de open lucht een korte kerstviering te hebben.

De deelname aan de activiteiten is gratis. Voor de organisatie is het wel van belang om te weten hoeveel kinderen er komen. Daarom dienen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor maandag 16 december aan te melden bij:

Joke van ’t Hof,    tel: 035-5251348 of per mail: jccvanthof@solcon.nl


Categorieën: Activiteit