Alle diensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de aula van het Erfgooierscollege.


1e Advent (1 dec, 10.00 uur)Wonderbare raadsman

Jaap Bönker

Wonderbare raadsman heet dit kind. In hem heeft zich het grootste wonder voltrokken: God werd mens, het Woord werd vlees. Dat is het wonder van Gods liefde voor ons, en dat deze liefde ons bereikt en redt.


2e Advent (8 dec, 10.00 uur) Sterke God

Nico Catsburg

Sterke God heet dit kind. Het kind in de kribbe is geen ander dan God zelf. Iets groters kan niet gezegd worden: God werd mensenkind. God is kind geworden!

3e Advent (15 dec, 10.00 uur) Eeuwige Vader

Wim de Knijff

Eeuwige Vader. Hoe kan dit de naam van dit kind zijn? Alleen zo dat dit kind de eeuwige vaderliefde van God openbaart en dat het kind niets anders wil dan de liefde van de vader op aarde brengen.

4e Advent (22 dec, 10.00 uur) Vredevorst

Adri van den Berk

Koning van Vrede. Waar God in liefde tot de mensen komt, één met hen wordt, daar is vrede gesloten tussen God en mensen en tussen mens en mens.

Kerstdag 25 dec – Wie is dit Kind? – Wim Grandia


Onze zondagse diensten houden we in de aula van het Erfgooiers College vanaf 10.00 uur.

Adres: Graaf Wichman 175, 1276 KD Huizen. (Informatie: www.baptistenhuizen.nl – contact: info@baptistenhuizen.nl)


Categorieën: Activiteit